miércoles, 12 de mayo de 2010

BOLETIN DE IACM

Boletín da IACM do 11 de maio de 2010

Ciencia: Segundo un pequeno estudo clínico a nabilona reduce a
espasticidad en pacientes con lesión medular.
Foron estudados os efectos da nabilona en 12 pacientes con lesión
de medula espinal (LME) e espasticidad na Universidade
de Manitoba en Winnipeg, Canadá. A nabilona ten un espectro
de acción similar ao cannabinoide natural dronabinol (THC). Nun
estudo dobre cego, cruzado e controlado con placebo, os
participantes recibiron nabilona ou placebo durante 4 semanas.
Despois, e tras 2 semanas de lavado, cruzáronse ao
outro medicamento. Os enfermos iniciaron o tratamento con 0'5 mg
de nabilona unha vez ao día coa opción de aumentalo a 0'5 mg
dúas veces ao día. Justificar a ambos lados

Un dos suxeitos retirouse durante a fase de placebo e 11 Justificar a ambos lados
completaron o estudo. En comparación co placebo a nabilona Justificar a ambos lados
provocou unha diminución significativa da espasticidad no
músculo máis afectado segundo a escala de Ashworth, así como unha
diminución significativa na puntuación total de Ashworth. Non
houbo diferenzas significativas noutras medicións. Os efectos
secundarios foron leves e tolerados. Os autores conclúen
dicindo que "a nabilona pode ser beneficiosa para reducir a
espasticidad en persoas con LME. Recomendamos un ensaio
máis amplo cun período de tratamento máis prolongado e a
opción de incrementar as doses máis lentamente".